Rogavum, Pradhama shushrooshayum-Dr: Muhammed Kutty Kanniyan (രോഗവും, പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും ഡോ:മുഹമ്മദ്കുട്ടി കണ്ണിയന്‍) Vinjanavedi Parappanagadi Program-05-12-2019

Rogavum Pradhama shushrooshayum-Dr: Muhammed Kutty Kanniyan Vinjanavedhi Parappanagadi Program-05-12-2019Download