Qura’aninte Shashwatha Pourathwa Bill-Dr:Muhammed Kutty Kanniyan (ക്വുർആനിന്‍റെ ശാശ്വത പൗരത്വ ബിൽ ഡോ:മുഹമ്മദ് കുട്ടി കണ്ണിയന്‍) Jumu’a Khuthba Kuruppath Kondotty-27-12-2019

Qura'aninte Shashwatha Pourathwa Bill Dr:Muhammed Kutty Kanniyan Jumu'a Khuthba Kuruppath Kondotty-27-12-2019Download