Prakrithi Duranthangalum Dul Hajjum-Raif Edakkanad (പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ദുല്‍ ഹജ്ജും-റാഇഫ് എടക്കനാട്) Jumu’a Khuthba Koduvayur Palakkad-10-08-2018