Pakarcha Vyadhikal Namukkulla Paadangal – Shafi Salafi Pattambi Jumu’a Khuthba Chattipparamba (പകർച്ച വ്യാധികൾ നമുക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ – ശാഫി സലഫി പട്ടാമ്പി ജുമുഅ ഖുത്ബ ചട്ടിപ്പറമ്പ്)-13-03-2020

Pakarcha Vyadhikal Namukkulla Paadangal - Shafi Salafi Pattambi Jumu'a Khuthba Chattipparamba-(പ്രതിസന്ധികളിലും ദീൻ നിറവേറ്റുക - ശാഫി സലഫി പട്ടാമ്പി ജുമുഅ ഖുത്ബ ചട്ടിപ്പറമ്പ്)-03-07-2020Download