Namaskkarikkunnavar Neecha Vrithikal Cheyyunneth Enthukond..?-Dr Muhammed Kutty Kanniyan (നമസ്കരിക്കുന്നവർ നീചവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്..?-ഡോ മുഹമ്മദ് കുട്ടി കണ്ണിയൻ) Jumu’a Khuthba Cherur Vengara-21/07/2017