മുസ്ലിമും വസ്ത്രധാരണവും – പ്രൊഫസർ സഅദ് പുളിക്കൽ

മാതാംകുളം സലഫി മസ്ജിദ് ജുമുഅ ഖുതുബ